Психологічні особливості дружніх стосунків у мол. шк.

Курсова робота виконана на оцінку "відмінно".

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………..3
Глава I. Дружба як клас міжособових стосунків. Загальні психологічні аспекти.
1.1. Поняття дружби та її значення. Види дружніх стосунків……................5
1.2. Молодший школяр і його положення в системі особистісних взаємо-відносин……………………………………………………………………………8
1.3. Особливості розвитку дружніх стосунків молодшого шкільного віку в групі однолітків………………………………………………………………….14

Глава ІІ. Емпірічне дослідження психологічних особливостей дружніх стосунків у молодших школярів.
2.1 Аналіз, обгрунтування та проведення емпіричних досліджень…………19
2.2 Інтерпретація отриманих даних……………………………………………22

Висновки………………………………………………………………………..29
Список використаної літератури……………………………………………31
Додатки………………………………………………………………………….33


Цена: 150 руб.

Купить или узнать подробнее